O nama

  • Poligrafsko testiranje zaposlenih poligraf beograd
  • Poligraf beograd preljuba neverstvo
  • poligrafsko testiranje kradje i prevare


Poligraf (detektor laži) je instrument koji grafičkim putem istovremeno registruje više emocionalnih, autonomnih promena u organizmu osobe koja se na ovaj način ispituje. 

Poligraf - poligrafsko testiranje 

Poligraf registruje simptome koji nastaju kao posledica promene u unutrašnjim funkcijama organizma.

Na poligrafu na dati Licencirana detektivska agencija i poligraf stimulans dobij se odgovor koji nije pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Poligraf aparat meri intezitet emocija na osnovu praćenja promena disanja, pulsa, krvnog pritiska i električni otpor kože dok osoba odgovara na postavljena pitanja. Takođe je važno naglasiti da je gotovo nemoguće prevariti poligraf, a to proizilazi iz jednostavne fiziološke činjenice da je nemoguće odjednom kontrolisati sva četiri parametra koji se ispitiju tokom poligrafskog testiranja.

Poligraf kao uredjaj idealno je sredstvo u brojnim situacijama koje iziskuju hitne i precizne odgovore. Poligrafski nalaz pomaže da se postupak donosenja odluke svede na najkraći mogući vremenski period.

Od pojave poligrafa u Srbiji pa do danas, prisutne su polemike po pitanju dopuštenosti njegovog korišćenja. Ni novi Zakon o krivičnom postupku (ZKP) kao ni ZKP iz 2001. godine, nema odredbe o poligrafu – niti se dozvoljava niti se zabranjuje upotreba poligrafa.

U svom radu Detektivska agencija Seguridad koristi model 4000LX kompanije Lafayette, sa najnovijim softverom, svetskog lidera u ovoj oblasti, verifikovan za službenu upotrebu širom sveta. 

Postupak poligrafskog testiranja

Danas je tehnika postavljanja testova dostigla vrhunac u pogledu detaljne razrade. Postoji čitav niz testova od kojih suPoligrafsko ispitivanje i testiranje Beograd najčešći metoda vrhunca napetosti (eng. POT – Peak of  Tenesion Test) i test kontrolnih pitanja (eng. CQT – Control Question Test) koji kombinuje  relevantnih i irelevantnih pitanja i kontrolno pitanje.

Metodu koju mi najčešće primenjujemo je test relevantnih i irelevantnih pitanja (CQT). Ovaj  metod se zasniva na postavljanju jasnih pitanja o okolnosti dela koje se istražuje i to u nizu  sa drugim irelevantnim pitanjima.

Veština ispitivača, iskustvo i izbor metode su od najvećeg značaja za uspeh testiranja, dok je najvažnije dobra interpretacija (očitavanje) poligrama. To zahteva od ispitivača iskustvo  uz poznavanje psihologije i fiziologije. 

Za uspešno poligrafsko testiranje, koje je u 97 % slučajeva verodostojno, od presudne je važnosti stručnost i iskustvo ispitivača / poligrafiste.
Usluge poligrafskog testiranja u nasoj Agenciji poverena je
najstručnijem ispitivaču Slobodanu Zečeviću, koji ima više od tridesetpet godina staža i prakse u Kriminalističkoj Upravi Policije MUP Beograd, gde je radio na rešavanju najsloženijih krivičnih slučajeva a broj ispitanika, koji premašuje hiljade ispitanih lica, svrstava ga među najbolje stručnjake ne samo u Srbiji već i u Istočnoj Evropi. 

Poligraf test

Nakon što dobije pisanu saglasnost ispitanika poligrafski ispitivač ukratko upoznaje lice sa radom uredjaja i i tek nakon toga pristupa se testiranju. Ispitanik se povezuje sa aparatom koji precizno registruje i meri promene u fiziološkim reakcijama i daju mu se instrukcije da na pitanja odgovara kratko sa „Da“ i „Ne“. Pitanja se spremaju pre samog testa, prema odredjenim metodama i na osnovu intervjua sa licem koje se testira i na osnovu toga se sastavljaju pitanja koja su u vezi sa specifičnošću konkretnog slučaja i ličnošću ispitanika. 

Nakon završenog testiranja sastavlja se Izveštaj o izvrsenom poligrafskom ispitivanju u pisanom obliku. Izveštaj se sastoji od nalaza u kome se navode indikatori na postavljena pitanja pojedinačno, mišljenja i procena ispitivanja. 

Dobrovoljni pristanak na poligraf 

Mora se imati u vidu da je princip dobrovoljnosti neprikosnoven. Dobrovoljni pristanak ispitanika moze se postici adekvatnim pristupom i dobrim objašnjenjem zašto se treba trestirati, principom rada i tehnike poligrafskog testiranja, nikako prinudom, putem ucene, zastrašivanjem i sl.

Po pravilu, nevino osumnjičene osobe pristaju na testiranje poligrafom zato što smatraju da će na taj način brzo dokazati svoju nevinost, a osoba koja je kriva pristaje na testiranje jer smatra da će odbijanje testiranja biti protumečeno kao indicija krivice.

Da bi se ispostovao princip dobrovoljnosti, Zapisnik o poligrafskom testiranju, sadrži i Izjavu o dobrovoljnom pristanku na poligrafski test. Ako lice ne potpiše izjavu o dobrovoljnom pristanku na testiranje, neće biti podvrgnuto poligrafskom ispitivanju.

U bilo kojoj fazi spitanik može u toku ispitivanja da odustane od daljeg poligrafskog testiranja ako izjavi da pisanu saglasnost koju je prethodno dao – povlači. 

Lica koja su nepodobna za poligrafsko testiranje 

Pojedine kategorije lica nisu podobne za poligrafsko testiranje zbog svojih psihofizičkih nedostataka, koje su stalne ili trenutne i zbog tog razloga nisu u stanju da normalno reaguju. Poligrafsko testiranje se ne propuručuje osobama sa ozbiljnim srčanim problemima (ugrađen pacemaker, velika aritmija i sl.), psihičkim bolesnicima, trudnicama i deci mladjoj od 15 godina.

Profesionalno •  Pouzdano  •  Diskretno